Nieuw Eyckholt 282

6419 BJ Heerlen

Picture of Mr. Evelien J.A. Roeleven

Mr. Evelien J.A. Roeleven

Auteur van deze blogpagina is Mr. Evelien J.A. Roeleven van Roeleven Advocaten & mediators, gespecialiseerd in personen- en familierecht als advocaat en register mediator.

Een wens is iets anders dan een noodzaak.

Vader wil verhuizen.

Vader krijgt geen toestemming om te verhuizen omdat de noodzaak ontbreekt. De rechter begrijpt best wel dat vader de wens heeft om met zijn nieuwe partner samen te gaan wonen en nieuwe start te maken. Ook is het invoelbaar dat beiden, mede gelet op de paarden van de nieuwe partner en het eigen bedrijf van vader de wens hebben om op verder gelegen boerderij te gaan wonen. Maar een wens is iets anders dan een noodzaak.

Is de verhuizing een wens of een noodzaak?

Als de ene ouder het niet eens is met de verhuisplannen van de andere ouder, dan moet de rechtbank alle omstandigheden in kaart brengen en een belangenafweging maken. Het belang van het kind staat hierbij voorop, maar afhankelijk van de omstandigheden kunnen andere belangen zwaarder wegen.

Wat vindt de hoogste rechter (Hoge Raad) hiervan?

Omstandigheden die volgens de rechtspraak van de Hoge Raad een rol kunnen spelen zijn:

  • de noodzaak om te verhuizen;
  • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de kinderen en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
  • de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  • de rechten van de andere ouder en de kinderen op onverminderd contact met elkaar in een vertrouwde omgeving;
  • de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  • de frequentie van het contact tussen de kinderen en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  • de leeftijd van de kinderen, hun mening en de mate waarin de kinderen geworteld zijn in hun omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen;
  • de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

De rechter beslist.

De vader heeft op dit moment een geschikte woning waar hij met de kinderen kan wonen en ook kan blijven. Voor de rechtbank zijn de belangen van (de paarden van) de nieuwe partner van de vader ondergeschikt aan de belangen van de kinderen. Het feit dat voor de paarden geen geschikte (naar de rechtbank begrijpt vooral ook betaalbare) plek is in de omgeving van de huidige woonplaats is voor de rechtbank dan ook geen reden om te oordelen dat het voor vader noodzakelijk is om te verhuizen. Ook het feit dat de vader niet langer gelukkig is in die plaats , is voor de rechtbank op dit moment geen reden om aan te nemen dat een verhuizing noodzakelijk is. Verder is de grote reisafstand niet in het belang van de kinderen. Zij hebben belang bij rust, het in vertrouwde omgeving kunnen blijven. Daarnaast weegt het continueren van co-ouderschapsregeling het zwaarste.

Wil je de hele uitspraak lezen. Kijk dan op: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2023:7480

 

Wens om te verhuizen is iets anders dan een noodzaak

Deel dit bericht

Andere blog berichten:

Isy school

Roeleven familierecht en mediation werkte mee aan een artikel in GEZIN magazine Isy School. Het hele artikel is on line te lezen https://isy-magazine.nl/magazine/6.

Lees meer »