Eerste gesprek

Eerste gesprek, intake

Als u een afspraak maakt voor een intakegesprek in verband met een echtscheiding dan is het handig als u de volgende stukken alvast verzamelt en meeneemt:

 • trouwboekje en paspoort;
 • kopie huwelijkse voorwaarden.


Financiële gegevens:

 • laatste drie loonstroken van man en vrouw;
 • laatste jaaropgave;
 • kopie laatste belastingaangifte;
 • overzicht van schulden en en bewijs van betaling;
 • kopie polis ziektekosten en bewijs van betaling;
 • gegevens spaargelden/ beleggingen, enz;
 • gegevens over nog te betalen belasting over afgelopen jaren;
 • schulden bij postorderbedrijven, visa, enz.;
 • polis van levensverzekering;
 • gegevens van pensioenrechten;
 • kopie huurovereenkomst en bewijs van betaling;
 • stukken met betrekking tot huur- en zorgtoeslag.


Heeft u een eigen woning:

 • meest recente WOZ beschikking;
 • polis van de hypotheek en bewijs van betaling;
 • polis van aan de hypotheek gekoppelde levensverzekering.