Mediation

Mediation

Evelien Roeleven begeleidt u en uw partner bij de echtscheiding door middel van mediation ofwel scheidingsbemiddeling. Als neutrale tussenpersoon helpt zij u bij het vinden van oplossingen waar u beiden achter kunt staan.

Mediation: als beide partners dat willen

Mediation of scheidingsbemiddeling is geschikt als u beide bereid bent dat traject in te gaan. De mediator neemt geen beslissingen, maar helpt partners samen om tot besluiten te komen waar ze beiden blij mee zijn. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. De mediator praat met u samen en gaat met u op zoek naar oplossingen waar u zich allebei in kan vinden.

Mediation belangrijk als er kinderen zijn

Een mediator geeft beide ouders alle nodige informatie over de juridische en financiële aspecten van de scheiding. Daarnaast besteedt de bemiddelaar aandacht aan de relationele en emotionele kant van de scheiding. Wanneer partners goed uit elkaar willen gaan en een vechtscheiding willen voorkomen, is het inschakelen van een scheidingsmediator zeer aan te raden. Zeker wanneer zij ook ouders zijn en nog in de toekomst met elkaar te maken krijgen. Een scheidingsmediator helpt hen om hun relatie om te buigen van (ex-)partners naar ouders. De mediator streeft altijd naar duurzame afspraken waarvoor draagvlak is bij beide partners; nu én in de toekomst. 

Kosten voor scheiding lager door mediation?

Een ander voordeel van mediation is dat de kosten voor een scheiding met een mediator vaak lager uitvallen dan de kosten van een scheiding met ieder een advocaat. Eén van de redenen hiervoor is dat de partners de mediator samen betalen. Als de echtgenoten zich inzetten bij de mediationsessies, kan een scheiding via mediation daarnaast vaak sneller dan een scheiding via advocaten. En hoe sneller de afwikkeling, des te lager de kosten.

Evelien Roeleven begeleidt u en uw partner bij de echtscheiding door middel van mediation oftewel scheidingsbemiddeling. Als neutrale tussenpersoon helpt zij u bij het vinden van oplossingen waar u beiden achter kunt staan. Voordelen zijn:

  • u beslist zelf hoe de zaken geregeld kunnen worden;
  • de scheidingsprocedure duurt bij mediation bijna altijd korter, omdat de procedure bij de Rechtbank snel afgehandeld kan worden;
  • de kosten zijn minder, omdat u beiden één advocaat heeft;
  • een geslaagde bemiddeling levert een win-win situatie op voor beide partijen, want er komt een regeling tot stand waarbij met de belangen van u beiden en die van eventuele kinderen wordt rekening gehouden;
  • er wordt voor gezorgd dat u beiden gelijk bent geïnformeerd en dat er geen machtsverschillen bestaan;
  • sommige rechtsbijstandverzekeringen vergoeden een groot deel van uw kosten als u naar een gespecialiseerde mediator komt.