(online) scheiden en Corona.

(Online) scheiding in Corona tijdperk

Corona maakt onderdeel uit van ons leven. Het heeft  er ook voor gezorgd dat steeds meer mensen thuis werken. Voor de een betekent dat in een ontspannen sfeer thuis werken, maar voor de ander kan de spanning in huis of op het werk hoog oplopen nu je meer dan normaal in elkaars nabijheid bent. Dat is lastig, zeker wanneer je overweegt te gaan scheiden of midden in een scheidingsproces zit.

Om ervoor te zorgen dat het niet escaleert is het belangrijk met elkaar in gesprek te blijven. Evelien Roeleven kan je daarbij helpen door een mediationtraject digitaal en/of via videoconferentie te starten of voort te zetten.

Je kunt het merendeel van de echtscheiding thuis vanaf eigen pc regelen. Online ontvangt je alle stukken. Vanaf de eerst gemaakte afspraak in het convenant, tot de definitieve inschrijving van de scheiding bij de gemeente. Alles wordt vakkundig en snel afgehandeld door een gespecialiseerde advocaat-mediator. Een bezoek aan de rechtbank is niet nodig. Bijkomend voordeel is dat de rechtbank een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding veel sneller afhandelt. Daar waar verzoeken “op tegenspraak” op een stapel terecht komen en op zitting ingepland moeten worden is dat niet nodig bij mediation of een gezamenlijk verzoek. 

De scheiding kan snel afgehandeld worden. Al binnen een paar weken is de scheiding geregeld.

Aanvraag informatie online scheiden