Echtscheiding

Je eigen echtscheidingsadvocaat?

Als je wil scheiden, is het verplicht om een advocaat in de arm te nemen om de procedure bij de rechtbank te voeren. Ditzelfde geldt bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap. 

Alleen een advocaat mag de echtscheiding of ontbinding partnerschap bij de rechtbank verzoeken. 

Een of juist twee advocaten?

Als je samen met je partner wil scheiden en jullie zijn het alle twee eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan sta ik jullie bij als advocaat-mediator. Ik inventariseer de wensen, stel een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dien namens jullie een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. Jullie hoeven zelf dan niet naar de rechtbank.

Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen. 

Ieder een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om ieder een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat je zelf wil scheiden, maar je partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij je zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Je vertrouwt je partner niet, jullie hebben steeds ruzie, of je hebt niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met je partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat je een eigen advocaat hebt die je kan bij staan. 

Naar de Rechtbank

Ik dien een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Je partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Ik zorg ervoor dat ik goed voorbereid ben en we gaan samen het gesprek met de wederpartij en de rechter aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden dan behandeld. Het is goed als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar je  met je partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan ik een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken neemt de rechter dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding. 

Informatie

Ik kan je zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) als wanneer je besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Mijn aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken ik fel van leer om voor om de best mogelijke resultaten te bereiken. 

Grootste verschillen tussen een (advocaat-) mediator en een advocaat:

Mediator

 • overleg onder begeleiding
 •  afspraken maken onder begeleiding
 • communicatie direct met elkaar
 • juridische en emotionele ondersteuning
 • sommige verzekeraars vergoeden tot €3000,– mediationkosten
 • lagere kosten
 • snellere procedure
 • je hoeft niet zelf naar de rechtbank
 • beter overleg over de zorg voor kinderen

Een eigen advocaat

 • overleg onder begeleiding
 • geen overleg
 • niet zelf afspraken met je ex maken
 • communicatie via advocaat
 • juridische ondersteuning
 • (mogelijk) langere juridische trajecten
 • Je advocaat is partijdig en werkt alléén voor jou