Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht, uw rechten

Heeft de sociale dienst uw uitkering ingetrokken? Komt u er niet uit met het UWV of een andere uitkeringsinstantie? Ook daar kan Roeleven Advocaten & Mediators u bij helpen.

Als u een probleem heeft met het toekennen, intrekken of uitbetalen van uw uitkering, zijn uw belangen groot. Immers, met uw uitkering moet u in uw levensonderhoud voorzien. Een beslissing van een uitkeringsinstantie, zoals het UWV of de sociale dienst, kan dan ook grote gevolgen voor u hebben.

U kunt onze hulp onder meer inschakelen bij geschillen over:

  • het toekennen of intrekken van uitkeringen;
  • het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van uitkeringen;
  • het opleggen van een boete of maatregel door een uitkeringsinstantie;
  • studiefinanciering, of
  • verhaal van bijstand door de sociale dienst.

Wij kunnen bezwaar en/of beroep voor u instellen.

Uiteraard zullen wij ook bij dit soort geschillen samen met u bekijken of u voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) in aanmerking komt.

kantoor roeleven advocaten