Rechtsgebieden

Onze expertises is personen- en familierecht: mediation, echtscheiding,  uithuisplaatsing, OTS en overige familie zaken.

Juridische advisering aan werkgever en werknemer. Voor ondernemer en de werknemer juridische bijstand bij geschillen.