Omgang

Omgang

Hebt u minderjarige kinderen en gaat u scheiden? Dan komt er heel wat op u af.

Aan de kinderen vertellen dat u gaat scheiden, is vaak enorm moeilijk en verdrietig. Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en willen graag weten hoe hun leven er uit gaat zien. Vaak zullen zij nog heel erg met zichzelf bezig zijn. Voor een kind is het van groot belang om niet tussen de ouders in te komen staan.

Maak daarom samen als ouders afspraken over de zorg en opvoeding. Deze afspraken over hoe u de zorg en de omgang met de kinderen regelt, noemen we een zorgregeling. In de volksmond heet het een omgangsregeling, maar dat betekent eigenlijk iets anders. Tijd voor opheldering.

Zorgregeling

Bij een scheiding worden de afspraken over de zorg voor de kinderen vastgelegd in een ouderschapsplan. Hoe u de zorg en opvoeding concreet verdeelt, beschrijft u in een zorgregeling, deze vormt dus een onderdeel van dit ouderschapsplan. U kunt daarbij hulp krijgen van een advocaat/ scheidingsmediator.

Omgangsregeling

Soms heeft slechts één ouder gezag over de kinderen. Deze ouder heeft dan eenhoofdig gezag. Dit is bijvoorbeeld zo als de ouders het gezag over de kinderen nooit hebben geregeld tijdens hun relatie en niet met elkaar getrouwd zijn. Maar ook wanneer niet allebei de ouders het gezag over de kinderen hebben, kunnen ouders natuurlijk wel een omgangsregeling voor de kinderen met elkaar afspreken wanneer ze uit elkaar gaan. Sterker nog; het is meestal in het belang van het kind dat het contact met beide ouders houdt na een scheiding.

Als ouders die niet samen het gezag hebben afspraken maken over wanneer een kind de andere ouder ziet, spreken we over een omgangsregeling. Ouders kunnen onderling een omgangsregeling afspreken en vastleggen, bijvoorbeeld samen met Evelien Roeleven als advocaat/mediator. Wanneer de ouder met gezag weigert om omgang toe te staan, kan de ouder zonder gezag een omgangregeling aanvragen via de rechter. Evelien Roeleven kan u hierin bij staan.