Automatisch gezag na erkenning van een kind?

Vanaf 1 januari 2023 krijgt u automatisch het gezag over een kind als u dit erkent als ongehuwde of als niet-geregistreerde partner. Getrouwden of geregistreerde partners kregen automatisch het gezag als een kind tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap werd geboren. Voor andere vormen van samenleven gold dit niet. Dit werd als ongewenst gezien. De […]

Hoe zit dat nou met gezag over een kind?

Als je niet getrouwd bent en samen met je partner een kind krijgt dan krijg je als vader niet automatisch het gezag. Hiervoor is het nodig dat vader en moeder samen een verzoek tot ouderlijk gezag bij de rechtbank indienen. Soms wil een moeder hier niet aan meewerken en dan is een procedure tot verkrijgen […]

Minderjarige weer naar school na gesprek met kinderrechter

Minderjarige gooit met de pet naar school en dreigt daardoor zijn examenjaar niet te halen. Hij staat onder toezicht. Het lukt de leerplichtambtenaar, moeder en netwerk rondom de jeugdige niet om iets te veranderen. Als hij zo doorgaat haalt hij zijn examenjaar niet. De gezinsvoogd geeft een schriftelijke aanwijzing waarin is bepaald dat de jeugdige […]

Isy school

Roeleven familierecht en mediation werkte mee aan een artikel in GEZIN magazine Isy School. Het hele artikel is on line te lezen https://isy-magazine.nl/magazine/6.

Bang als je ouders gaan scheiden….

Als ouders besluiten te gaan scheiden kan de situatie soms zo uit de hand lopen. Dit kan voor een kind tot veel mentale schade en angst leiden. Het kind staat tussen de ouders in. Soms komen ouders en kinderen in een vechtscheiding terecht.   In zo’n situatie kan het nodig zijn een bijzondere curator te benoemen. Het […]

Zes gouden tips voor een onvergetelijke kerst

Zes gouden tips voor een onvergetelijke kerst, Den Haag – 7 december 2020 – Regelingen en beperkingen leiden tijdens de aankomende feestdagen tot onzekerheid voor (kinderen van) gescheiden ouders. Omdat menig Nederlander juist nu behoefte heeft aan gezelligheid en saamhorigheid heeft de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) zes tips voor […]

Podcast over wat te doen bij scheiding

Podcast over wat te doen bij scheiding, Ter gelegenheid van de 10e editie van de Dag van de Scheiding, afgelopen september, heeft vFAS-lid Edith van de Lockant-Geschiere twee podcast afleveringen gemaakt. , Verder Online Nieuws, , https://www.verder-online.nl/500.aspx?aspxerrorpath=/nieuws/nieuws/podcast/

Persbericht: Exen minder vaak voor de rechter bij scheiding

Persbericht: Exen minder vaak voor de rechter bij scheiding, Den Haag – 4 september 2020 – Onderzoek onder stellen die de afgelopen twee jaar uit elkaar zijn gegaan, laat zien dat de rechter in slechts 6% van de echtscheidingen, uitspraak heeft moeten doen. Dat percentage lag in 2011 nog op 31%. (Advocaat)mediators worden het meest […]

Uw rechtsbijstandverzekering. Wat is nieuw?

Op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie d.d. 14 mei 2020 zijn Nederlandse verzekeraars verplicht de kosten met betrekking tot de rechtsbijstand in de voorbereidende fase (dus de fase naar aanloop van een procedure) én de kosten van de gerechtelijke of administratieve fase van de advocaat of externe procesvertegenwoordiger naar keuze […]

Preventieschermen geplaatst in de spreekkamer.

Er gaat niets boven een persoonlijk gesprek als je met een juridisch probleem kampt. Wij hebben dat zelf ook als een gemis gezien de afgelopen tijd. Reden waarom we preventieschermen hebben laten maken om in de spreekkamer tussen u en ons te plaatsen. Het is even wennen, maar het biedt meer veiligheid in deze Corona-tijd. […]