Automatisch gezag na erkenning van een kind?

Vanaf 1 januari 2023 krijgt u automatisch het gezag over een kind als u dit erkent als ongehuwde of als niet-geregistreerde partner. Getrouwden of geregistreerde partners kregen automatisch het gezag als een kind tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap werd geboren. Voor andere vormen van samenleven gold dit niet. Dit werd als ongewenst gezien. De […]