Minderjarige weer naar school na gesprek met kinderrechter

Minderjarige gooit met de pet naar school en dreigt daardoor zijn examenjaar niet te halen. Hij staat onder toezicht. Het lukt de leerplichtambtenaar, moeder en netwerk rondom de jeugdige niet om iets te veranderen. Als hij zo doorgaat haalt hij zijn examenjaar niet. De gezinsvoogd geeft een schriftelijke aanwijzing waarin is bepaald dat de jeugdige […]