Gezag

Gezag

Als u samen kinderen heeft gekregen tijdens uw huwelijk en u gaat scheiden staat in de wet dat u samen het gezag houdt.

Wat is gezag?

Als u gezag heeft over een kind:

  • bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind
  • heeft u vrijwel altijd een onderhoudsplicht, waardoor u de kosten voor de verzorging en opvoeding (tot 18 jaar) en de kosten van levensonderhoud en studie (vanaf 18 tot 21 jaar) moet betalen 
  • beheert u het geld en spullen van het kind
  • bent u zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger

Gezag over een kind kan op 2 manieren geregeld zijn:

  • 1 persoon heeft het gezag (eenhoofdig gezag), of
  • 2 personen hebben het gezag (gezamenlijk gezag)

Er kunnen maximaal 2 personen gezag hebben over een kind. U kunt dus geen gezag aanvragen als er al 2 personen gezag hebben.

Als u niet getrouwd bent geweest, maar wel samen kinderen heeft gekregen is het niet altijd zo dat u samen het gezag heeft. Het is dan belangrijk om te proberen afspraken te maken met uw (ex) partner over:

  • de erkenning van uw kind;
  • het gezamenlijk gezag over uw kind.

Komt u er samen niet uit dan kunt u zich laten bijstaan door Evelien Roeleven Zij helpt u om, zo nodig, een procedure te voeren over erkenning, gezag en vaststelling vaderschap. Ook kan zij u bijstaan als u het niet eens bent met het verzoek tot gezamenlijk gezag van uw ex-partner.

Evelien Roeleven treedt regelmatig op om uitsluitend op te komen voor de belangen van het kind. Zij wordt dan door de rechtbank benoemd tot bijzonder curator: Stichting Bijzondere Curator Nederland. Taak is dan om, daar waar de belangen van de met het gezag belaste ouder(s) in strijd is met die van het kind, op te komen voor de belangen van het kind.