Familierecht

Personen- en familierecht​

Het familierecht. Iedereen krijgt er in zijn leven mee te maken. Bij de geboorte van een kind (erkenning, gezag), bij een scheiding (samen door middel van mediation uit elkaar of ieder een eigen advocaat), enz. Wat er ook gebeurt; meestal wordt eerst geprobeerd om in goed overleg tot een regeling te komen als je een geschil hebt over familierecht. Maar soms lukt dat niet en ontstaat er een conflict, soms zelfs een vechtscheiding.

Roeleven familierecht en mediation is gespecialiseerd in  familierecht en beoordeelt uw zaak juridisch zonder daarbij de persoonlijke belangen van de betrokkenen uit het oog te verliezen. Of dit nu gaat om het opstellen van een ouderschapsplan, de verdeling bij een echtscheiding, uithuisplaatsing of alimentatieberekening. Evelien Roeleven beschikt over parate kennis en jarenlange ervaring zodat zij u op al deze onderdelen op deskundige wijze kan helpen zoeken naar een oplossing.

Veelal wordt gedacht dat een rechterlijke procedure dé oplossing is voor een conflict. Uiteraard kunnen wij u bijstaan in een rechterlijke procedure maar er kan ook naar een oplossing worden gezocht zonder tussenkomst van de rechter. Dit kan door middel van mediation. Bij mediation wordt gezocht naar een oplossing op maat. Het voordeel van mediation is dat u zelf de regie houdt over de te maken afspraken waardoor u ook zelf de kosten in de hand kunt houden. Daarnaast is het een meer vreedzame oplossing dan procederen.